به انتخاب سردبیر
خطرات بازی جدید پوکمون ها
در روزهای آینده ممکن است افرادی را در خیابان ببینید که گوشی به دست، حرکات عجیب و غریبی انجام می‌ دهند، اما نگران نباشید. این افراد مشغول جدیدترین شاهکار شرکت نینتندو هستند: پوکمون گو. ایده جدیدترین بازی پوکمون‌ ها بسیار جالب و متفاوت است: برای موفقیت باید از جای خود برخاسته و در شهر سفر کنید! ..