کد خبر : 468             آخرین آپدیت : 1396-05-21 07:08:00          تعداد بازدید : 54122

بهترین نرخ سود بانکی در سال 96 کدام است؟

نرخ سود موسسات و بانک های معتبر دولتی و شخصی در سال 96 و طرح های سپرده گذاری در بانک ها و موسسات
نرخ سود بانکی
با توجه به تعدد بانک ها و موسسات مالی مقایسه ای انجام دادیم تا شما عزیزان هوشیارانه تر و راحت تر یکی را برای سپرده گذاری انتخاب کنید.
بدیهی است که بهترین سود را موسسات مالی میدهند اما متاسفانه با توجه به رخ داد های اخیر که گریبان گیر موسساتی همچون موسسه کاسپین ، موسسه ثامن الحجج ، موسسه آرمان ایرانیان یا همان موسسه توسعه شد دیگر کسی اعتمادی نسبت به موسسات و خدمات آنان ندارد و اکثر مردم ترجیح میدهند پول خود را نزد بانک ها بگذارند و سود کمتری بگیرند جای آن که پول خود را نزد موسسات مالی بگذارند و هر لحظه کابوس ورشکستگی موسسات آن ها را بترساند! حق با مردم است زیرا مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسد!!
برای مشاهده جدید ترین اخبار موسسه مالی توسعه به صفحه زیر مراجعه کنید:
اخبار موسسه توسعه

در ادامه به نوع و سود سپرده های مختلف نزد بانک ها و موسسات میپردازیم.

نرخ سود بانک ملی
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه مدت روزشمار : 10%
کوتاه مدت ویژه سه ماهه : 14.5%
کوتاه مدت ویژه شش ماهه : 14.7%
کوتاه مدت ویژه نه ماهه : 14.9%
بلند مدت یکساله : 15%

نرخ سود بانک صادرات
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه مدت روزشمار : 7%
کوتاه ویژه سه ماهه : 8%
کوتاه مدت ویژه شش ماهه : 10%
کوتاه مدت ویژه نه ماهه : 14%
بلند مدت یکساله : 15%
کوتاه مدت مشروط : 7%

نرخ سود بانک کشاورزی
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه مدت روزشمار : 10%
کوتاه ویژه سه ماهه : 13%
کوتاه مدت ویژه 6 ماهه با سود 14%
کوتاه مدت ویژه 9 ماهه با سود 14.5%
بلند مدت یکساله با سود 15%

نرخ سود بانک مهر اقتصاد
سپرده سرمایه‌ گذاری رویان مهر روز شمار: ویژگی اصلی این نوع سپرده‌گذاری، عدم وجود محدودیت دریافت و برداشت از حساب می‌باشد. شما می‌توانید هر زمان و از هر شعبه بانک مهر اقتصاد در سراسر کشور بدون محدودیت در مبلغ، عملیات پرداخت و دریافت از حساب را انجام دهید. با افتتاح این سپرده شما میتوانید در تمامی ساعات شبانه روز عملیات دریافت و پرداخت آنی را از طریق خدمات بانکداری الکترونیکی بانک مهر اقتصاد انجام دهید.
سرمایه ‌گذاری رویان مهر 6 ماهه: برای افتتاح این نوع سپرده، وجوه شما باید 6 ماه نزد بانک حفظ شود.
سرمایه‌ گذاری رویان مهر 9 ماهه رای افتتاح این نوع سپرده، وجوه شما باید حداقل 9 ماه نزد بانک حفظ شود.
– سپرده سرمایه ‌گذاری رویان مهر بلند مدت
سرمایه‌ گذاری رویان مهر 1 ساله: رای افتتاح این نوع سپرده، وجوه شما باید حداقل 1 سال نزد بانک حفظ شود.
سرمایه ‌گذاری رویان مهر 2 ساله: برای افتتاح این نوع سپرده، وجوه شما باید حداقل 2 سال نزد بانک حفظ شود.
سرمایه ‌گذاری رویان مهر 3 ساله: رای افتتاح این نوع سپرده، وجوه شما باید حداقل 3 سال نزد بانک حفظ شود.
سرمایه ‌گذاری رویان مهر 4 ساله: رای افتتاح این نوع سپرده، وجوه شما باید حداقل 4 سال نزد بانک حفظ شود.
سرمایه ‌گذاری رویان مهر 5 ساله: برای افتتاح این نوع سپرده، وجوه شما باید حداقل 5 ‌سال نزد بانک حفظ شود.

رویان مهر روز شمار عادی %10
رویان مهر یکساله %15

نرخ سود بانک اقتصاد نوین
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه مدت روزشمار : 10%
طرح ویژه روزشمار : 19%
کوتاه مدت ویژه سه ماهه : 12%
کوتاه مدت ویژه 6 ماهه : 13%
کوتاه مدت ویژه 9 ماهه : 14%
یک‌ساله : 15%

نرخ سود بانک پاسارگاد
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه مدت روزشمار : 10%
کوتاه مدت ویژه سه ماهه : 12%
کوتاه مدت ویژه شش ماهه : 13%
کوتاه مدت ویژه نه ماهه : 14%
بلند مدت یک ساله : 18%

نرخ سود بانک شهر
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی روز شمار : 10%
طرح ویژه روزشمار : 19 %
کوتاه‌مدت ویژه 3ماهه : ندارد
کوتاه‌مدت ویژه 6ماهه : ندارد
کوتاه‌مدت ویژه 9ماهه : ندارد
مدت‌دار یک ساله : 15%

نرخ سود بانک ایران زمین
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 18%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ندارد
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ندارد
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ندارد
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک سامان
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 12%
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 13%
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14%
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک سپه
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 14.8%
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 14.8%
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14.8%
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک سینا
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 17%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ندارد
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ندارد
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ندارد
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک آینده
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
روزشمار با سپرده بالای یک میلیون : 22%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ندارد
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ندارد
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ندارد
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک انصار
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 12%
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 14%
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14.5%
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک پارسیان
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 12%
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 14%
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14%
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک تجارت
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 14%
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 14.5%
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14.5%
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک توسعه تعاون
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 12%
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 13%
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14%
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک توسعه تعاون
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 12%
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 13%
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14%
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک توسعه حکمت ایرانیان
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 13.5%
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 14%
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14.5%
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک خاورمیانه
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 13.5%
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 14%
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14.5%
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک دی
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ندارد
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ندارد
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ندارد
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک رفاه کارگران
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ندارد
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 14.7%
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14.9%
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک سرمایه
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 12%
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 13%
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14%
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک صنعت و معدن
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 12%
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 13%
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14%
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک قرض الحسنه رسالت
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 12%
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 13%
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14%
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک قوامین
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ندارد
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ندارد
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ندارد
حساب کوتاه مدت بدون سررسید : 10%
حساب کوتاه مدت دارای سررسید : 13.5%
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک گردشگری
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 14.25%
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 14.50%
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14.75%
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک مسکن
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 14%
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 14.5%
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14.5%
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک مشترک ایران و ونزوئلا
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 12%
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 13%
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14%
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک ملت
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ندارد
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ندارد
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14.9%
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک کارآفرین
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ندارد
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ندارد
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ندارد
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود فیوچر بانک
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 12%
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 13%
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14%
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود موسسه مالی اعتباری توسعه
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ندارد
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ندارد
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ندارد
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود موسسه مالی اعتباری کوثر
کوتاه مدت عادی- روز شمار :22%
بلند مدت یک ساله : 22.5%
بلند مدت 3 ساله : 23.5%
بلند مدت 5 ساله : 26%
از کدام شهر هستید و نظر شما در مورد این خبر چیست ؟ اگر اطلاعات تکمیلی دارید با دیگران در میان بگذارید

جواد ساری ( 1396-09-14 22:21 )
وقتی پول خودمونو موسسات نمیدن، دیگه چرا حرف از سود و این چیزها حرف میزنید، به نظرم اصلا دیگ نباید پول رو بانک گذاشت...
اگر از دزدها یکی دوبار خاهش کنی ، حتما وسیله تو بهت پس میده ولی این موسسه ها الان چند سال که پول مردم نمیدن... بیچاره ها نه عید دارن نه عزا نه عروسی
همش توی تجمعات جلوی یکی از ارگان ها هستن بخاطر خواسته ب حقشون

احمد _ اردبیل ( 1396-09-13 22:38 )
کاش بجای اینکه سود سپرده های مردمو پایین می اوردن سودی که خود بانکها از وامهایی که داده رو پایین می آوردن اگه وقعا دنبال تعادل و عدالتن این درستشه !!!

مسعود اهواز ( 1396-08-16 01:16 )
بزرگترین نهاد اعتمادی یک مملکت بانک اون کشوره خاک توسربانکهای ما که با وقاحت کامل پول این مردمان طمع کاربه سودو نزول رو میخورد مشکل ازخود ماست که تنبلیم و کارنکن..البته کسانی هم هستن مه توان کار ندارند پول میزارند بانک ولی اونهام مقصر اصلی خودشونن وفکرناقصشون

محمد از مشهد ( 1396-08-09 20:52 )
من توان کار کردن ندارم و با سودی که از بانک آینده می گرفتم زندگی می کردم حالا با 10 درصد چیکار کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نیایش ( 1396-07-22 13:22 )
من ۲۰تا داشتم قبلا سود۱۸درصد میگرفتم وکارمیکردم که قصد وام وپرداخت کنم الان موندم چکارکنم چرااخه اوردنه پایین

سمانه از تبریز ( 1396-06-15 15:59 )
با سلام چرا نرخ سود بانکها رو آوردن پایین من خودم یکی رو میشناسم همسرشون فوت شده سهمش رو از مهریه اش گرفته گذاشته بانک با پولی که از بانک میگرفت کرایه خونه میداد و خرج خورد و خوراکش میکرد الان اون پیره زن چیکار کنه حالا مشکلات کشورمون حل شد؟؟ این بدبخت حتما باید پولاشو بده یکی کار کنه سودشو بهش بده اونم برداره بره آواره اش کنه

ساسان ( 1396-05-11 20:42 )
من اگر صد ملیارد پول داشته باشم وبگذارم بگندن دیگر یک رالا آن راداخل بانکهای ایرانی نمی گذارم واصلا سود هم برایم مهم نیست.متاسفانه بانک مرکزی مانند .{البته بلا نسبت به دزد سرگردنه توهین نشود چون اونها اینقدر مردانگی داشتن که بروند خطرناکترین نقطه جلوی کاروانهای قوی رابگیرند اصلا به کاروانهای ضعیف کاری نداشتن}بلعکس بانک مرکزی که ازقشر ضعیف ومتوسط جامعه که برای زنده ماندن مجبورند سرمایه خودرا نزد بانک بگذارند تاکمکی باشد برای زندگی حداقلی که آنهم دیگر امنیت ندارد؟

مریم ازرامسر ( 1396-04-13 11:28 )
سلام میخواستم بدونم کدوم بانک دولتی حساب ویژه داره که بالای 20میلیون تا 50 میلیون سودش 20 درصده؟باتشکر

حمید از تبریز ( 1396-04-08 16:07 )
سلام الناز خانم
این صندوق های وابسته به بانک های رسمی هیچ خطری ندارند
چون اصل پول و حد اقل سود مصوب (مثلا %18) را بانک مادر تضمین میکند
این صندوق ها در واقع یک نوع دور زدن قوانین بانک مرکزی برای کاهش سود هست و در واقع یک نوع کلاه گذاشتن و دهن کجی به بانک مرکزی می باشد که مثلا بانک شهر بنامش درنیاید که سود 22% میده بلکه این صندوق آرمان هست !
مملکت ما داره با این سود بازی ها به تباهی میره
تولید کننده ای که ببیند بدون زحمت سالی 22% یا بیشتر بدون زحمت سود درمیاره دیگه نه کارگر میگیره نه جنس و مواد اولیه میخره و نه تولید انجام میده
مخصوصا در حوزه پوشاک و کفش دیگه آخرهاش هست که زمین گیر بشه .
در زمینه مسکن هم دیگه از حالت رکود رد شدیم و یک سیستم معکوس و پیچیده ضرردهی شروع شده و خیلی ها در زمیه سرمایه گذاری در مسکن متضرر شده و برخی هم به خاک سیاه نشسته اند
به طوری که حتی سرمایه گذار ملک مسکونی خانواده خودش را هم در این میان باخته و مستاجر هست
مثل بنده !
الان من یک ساختمان نیمه کاره دارم که مدت زمان پروانه ساختش تمام میشه و در حالت اتمام اسکلت بتنی مانده و پیش خریداری ندارد و سرمایه هم برای ادامه ساختش نداریم و جراتش را هم نداریم که برویم به سوی وام های وحشتناک بانک مسکن که باید مبالغ هنگفتی هم برای اوراق آنها بپردازیم
در حال حاضر در شهرک های اطراف شهرهای بزرگ هزینه ساخت و اتمام واحد حدود متری 150 الی 200 هزار تومان بیشتر از واحد های موجود در بازار هست !!!!
فقط باید آقا بیاد و السلام ......

محمد از گلپایگان ( 1396-04-05 13:15 )
بانک قوامین یک ساله بالای 100ملیونا22درصد می ده به نظر من اینا که مورد تایید بانک مرکزین ممکن نیست صندوقاشون ورشکست بشه به طور مثال صندوق یکم بانک کشاورزی یا نگین رفاه وغیره چون اصل سودا بانک مربوطه تضمین می کنه

سینا از تهران ( 1396-04-02 09:39 )
این نرخ سودی که نوشتند هیچکدوم درست نیست بانک آینده روز شمار 19درصد میده تازه گیها هم میگن 22 درصد کردند،بانک پارسیان روز شمار 20درصد میده وتازه یه سری حسابهای ویژه دارند تا ماهی 23درصد روز شمار ام میدن یعنی سپرده ات بالای 100میلیون باشه بیشتر میدن

الناز ( 1396-04-01 14:06 )
میخوام بدونم اگر پول در صندوق سپرده گذاری بانک ها بزاریم ممکنه اون صندوق ورشکست بشه مثل موسسات یا صندوق های بانک ها هم مثل شبکه شتاب تضمین شده بانک مرکزی هست ؟

پشت پرده خوردن شارژ مردم توسط ایرانسل : شرکت های مبتنی بر محتوا
محصولات 5040 واقعیت ، تبلیغات یا کلاهبرداری ؟ نظرات خریداران قبلی
جزییات حادثه تور چال کندی ( دره کول خرسان ) دزفول و غرق در رودخانه دز
گزارش وضعیت موسسه ثامن اهواز + نظرات سپرده گزاران
نقش یگان رهایی گروگان ارتش در حمله داعش به مجلس ( تیپ 65 نوهد)
فیلم حمله داعش به مجلس از دوربین مداربسته ( همه فیلم ها )
آسان ترین راه ساخت نظر سنجی در تلگرام + ربات ووت ( vote )
کمک مالی به اقشار کم درآمد سال 96
نکات کلیدی و هرآنچه باید قبل از آزمون رانندگی شهر بدانید + ( قبولی صد در صد )
چگونه از واتس اپ در مرورگر استفاده کنیم؟ استفاده از واتس اپ بدون نصب کردن
بهترین نرخ سود بانکی در سال 96 کدام است؟
بحران در موسسه آرمان ایرانیان اهواز ( موسسه توسعه )
رابطه و قتل 7 زن با کمک همسر در رشت
ساخت ربات تلگرام بدون برنامه نویسی و هاست
آموزش ایمیل ساختن در گوگل ، چگونه جیمیل بسازم؟
تفاوت گواهینامه پایه یک و دو و سه + شرایط اخذ گواهینامه
آموزش غیرفعال کردن پیام های تبلیغاتی و پولی
مراحل انتقال دامنه nic ir
سوال در مورد ورشکستگی موسسه کاسپین + نظرات سپرده گذاران
ساختمان بزرگ پلاسکو در تهران آتش گرفت و فرو ریخت
دانشگاه جهاد در روز سه شنبه 21 دی ماه تعطیل میباشد
دانشگاه آزاد و دانشگاه سما سه روز تعطیل به علت فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی
گزارش تصویری از منزل هاشمی در جماران بعد از فوت ایشان
تجمع مردم تهران برای وداع با پیکر هاشمی رفسنجانی در جماران
اعلام 1 روز تعطیل به علت فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی در سه شنبه
گزارش تکمیلی از فوت هاشمی رفسنجانی در تهران
معرفی کانال تلگرام سالن های زیبایی اهواز
تجاوز به دختر 17 ساله توسط برادر ناتنی
شربت درمان سرطان هراتی
تعرفه قیمت پست پیشتاز و سفارشی سال 96 یک گرم تا 25 کیلو
ویروس جنسی خطرناک عامل سرطان دهانه رحم
وحشتناک ترین بیماری های جهان
تبلیع خلاقانه ماشین گلف با ایده از داعش و عملیات انتحاری + فیلم
فیلم آتش زدن یک بیمار به صورت زنده به دلیل اختلاف شخصی
فیلم رقص زنان در استقبال از روحانی