کد خبر : 468             انتشار : 1396-03-05 17:47:00          تعداد بازدید : 6287

بهترین نرخ سود بانکی در سال 96 کدام است؟

نرخ سود موسسات و بانک های معتبر دولتی و شخصی در سال 96 و طرح های سپرده گذاری در بانک ها و موسسات
نرخ سود بانکی
با توجه به تعدد بانک ها و موسسات مالی مقایسه ای انجام دادیم تا شما عزیزان هوشیارانه تر و راحت تر یکی را برای سپرده گذاری انتخاب کنید.
بدیهی است که بهترین سود را موسسات مالی میدهند اما متاسفانه با توجه به رخ داد های اخیر که گریبان گیر موسساتی همچون موسسه کاسپین ، موسسه ثامن الحجج ، موسسه آرمان ایرانیان یا همان موسسه توسعه شد دیگر کسی اعتمادی نسبت به موسسات و خدمات آنان ندارد و اکثر مردم ترجیح میدهند پول خود را نزد بانک ها بگذارند و سود کمتری بگیرند جای آن که پول خود را نزد موسسات مالی بگذارند و هر لحظه کابوس ورشکستگی موسسات آن ها را بترساند! حق با مردم است زیرا مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسد!!
برای مشاهده جدید ترین اخبار موسسه مالی توسعه به صفحه زیر مراجعه کنید:
اخبار موسسه توسعه

در ادامه به نوع و سود سپرده های مختلف نزد بانک ها و موسسات میپردازیم.

نرخ سود بانک ملی
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه مدت روزشمار : 10%
کوتاه مدت ویژه سه ماهه : 14.5%
کوتاه مدت ویژه شش ماهه : 14.7%
کوتاه مدت ویژه نه ماهه : 14.9%
بلند مدت یکساله : 15%

نرخ سود بانک صادرات
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه مدت روزشمار : 7%
کوتاه ویژه سه ماهه : 8%
کوتاه مدت ویژه شش ماهه : 10%
کوتاه مدت ویژه نه ماهه : 14%
بلند مدت یکساله : 15%
کوتاه مدت مشروط : 7%

نرخ سود بانک کشاورزی
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه مدت روزشمار : 10%
کوتاه ویژه سه ماهه : 13%
کوتاه مدت ویژه 6 ماهه با سود 14%
کوتاه مدت ویژه 9 ماهه با سود 14.5%
بلند مدت یکساله با سود 15%

نرخ سود بانک مهر اقتصاد
سپرده سرمایه‌ گذاری رویان مهر روز شمار: ویژگی اصلی این نوع سپرده‌گذاری، عدم وجود محدودیت دریافت و برداشت از حساب می‌باشد. شما می‌توانید هر زمان و از هر شعبه بانک مهر اقتصاد در سراسر کشور بدون محدودیت در مبلغ، عملیات پرداخت و دریافت از حساب را انجام دهید. با افتتاح این سپرده شما میتوانید در تمامی ساعات شبانه روز عملیات دریافت و پرداخت آنی را از طریق خدمات بانکداری الکترونیکی بانک مهر اقتصاد انجام دهید.
سرمایه ‌گذاری رویان مهر 6 ماهه: برای افتتاح این نوع سپرده، وجوه شما باید 6 ماه نزد بانک حفظ شود.
سرمایه‌ گذاری رویان مهر 9 ماهه رای افتتاح این نوع سپرده، وجوه شما باید حداقل 9 ماه نزد بانک حفظ شود.
– سپرده سرمایه ‌گذاری رویان مهر بلند مدت
سرمایه‌ گذاری رویان مهر 1 ساله: رای افتتاح این نوع سپرده، وجوه شما باید حداقل 1 سال نزد بانک حفظ شود.
سرمایه ‌گذاری رویان مهر 2 ساله: برای افتتاح این نوع سپرده، وجوه شما باید حداقل 2 سال نزد بانک حفظ شود.
سرمایه ‌گذاری رویان مهر 3 ساله: رای افتتاح این نوع سپرده، وجوه شما باید حداقل 3 سال نزد بانک حفظ شود.
سرمایه ‌گذاری رویان مهر 4 ساله: رای افتتاح این نوع سپرده، وجوه شما باید حداقل 4 سال نزد بانک حفظ شود.
سرمایه ‌گذاری رویان مهر 5 ساله: برای افتتاح این نوع سپرده، وجوه شما باید حداقل 5 ‌سال نزد بانک حفظ شود.

رویان مهر روز شمار عادی %10
رویان مهر یکساله %15

نرخ سود بانک اقتصاد نوین
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه مدت روزشمار : 10%
کوتاه مدت ویژه سه ماهه : 12%
کوتاه مدت ویژه 6 ماهه : 13%
کوتاه مدت ویژه 9 ماهه : 14%
یک‌ساله : 15%

نرخ سود بانک پاسارگاد
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه مدت روزشمار : 10%
کوتاه مدت ویژه سه ماهه : 12%
کوتاه مدت ویژه شش ماهه : 13%
کوتاه مدت ویژه نه ماهه : 14%
بلند مدت یک ساله : 15%

نرخ سود بانک شهر
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه 3ماهه : ندارد
کوتاه‌مدت ویژه 6ماهه : ندارد
کوتاه‌مدت ویژه 9ماهه : ندارد
مدت‌دار یک ساله : 15%

نرخ سود بانک ایران زمین
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ندارد
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ندارد
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ندارد
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک سامان
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 12%
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 13%
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14%
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک سپه
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 14.8%
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 14.8%
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14.8%
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک سینا
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ندارد
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ندارد
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ندارد
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک آینده
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ندارد
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ندارد
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ندارد
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک انصار
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 12%
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 14%
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14.5%
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک پارسیان
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 12%
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 14%
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14%
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک تجارت
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 14%
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 14.5%
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14.5%
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک توسعه تعاون
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 12%
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 13%
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14%
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک توسعه تعاون
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 12%
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 13%
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14%
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک توسعه حکمت ایرانیان
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 13.5%
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 14%
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14.5%
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک خاورمیانه
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 13.5%
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 14%
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14.5%
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک دی
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ندارد
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ندارد
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ندارد
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک رفاه کارگران
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ندارد
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 14.7%
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14.9%
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک سرمایه
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 12%
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 13%
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14%
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک صنعت و معدن
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 12%
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 13%
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14%
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک قرض الحسنه رسالت
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 12%
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 13%
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14%
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک قوامین
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ندارد
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ندارد
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ندارد
حساب کوتاه مدت بدون سررسید : 10%
حساب کوتاه مدت دارای سررسید : 13.5%
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک گردشگری
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 14.25%
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 14.50%
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14.75%
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک مسکن
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 14%
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 14.5%
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14.5%
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک مشترک ایران و ونزوئلا
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 12%
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 13%
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14%
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک ملت
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ندارد
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ندارد
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14.9%
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود بانک کارآفرین
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ندارد
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ندارد
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ندارد
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود فیوچر بانک
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : 12%
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : 13%
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : 14%
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود موسسه مالی اعتباری توسعه
سپرده سرمایه گذاری:
کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : 10%
کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ندارد
کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ندارد
کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ندارد
بلند مدت یکساله: 15%

نرخ سود موسسه مالی اعتباری کوثر
کوتاه مدت عادی- روز شمار :22%
بلند مدت یک ساله : 22.5%
بلند مدت 3 ساله : 23.5%
بلند مدت 5 ساله : 26%
از کدام شهر هستید و نظر شما در مورد این خبر چیست ؟ اگر اطلاعات تکمیلی دارید با دیگران در میان بگذارید

الناز ( 1396-04-01 14:06 )
میخوام بدونم اگر پول در صندوق سپرده گذاری بانک ها بزاریم ممکنه اون صندوق ورشکست بشه مثل موسسات یا صندوق های بانک ها هم مثل شبکه شتاب تضمین شده بانک مرکزی هست ؟

گزارش وضعیت موسسه ثامن اهواز + نظرات سپرده گزاران
نقش یگان رهایی گروگان ارتش در حمله داعش به مجلس ( تیپ 65 نوهد)
فیلم حمله داعش به مجلس از دوربین مداربسته ( همه فیلم ها )
آسان ترین راه ساخت نظر سنجی در تلگرام + ربات ووت ( vote )
کمک مالی به اقشار کم درآمد سال 96
نکات کلیدی و هرآنچه باید قبل از آزمون رانندگی شهر بدانید + ( قبولی صد در صد )
چگونه از واتس اپ در مرورگر استفاده کنیم؟ استفاده از واتس اپ بدون نصب کردن
بهترین نرخ سود بانکی در سال 96 کدام است؟
بحران در موسسه آرمان ایرانیان اهواز ( موسسه توسعه )
رابطه و قتل 7 زن با کمک همسر در رشت
ساخت ربات تلگرام بدون برنامه نویسی و هاست
آموزش ایمیل ساختن در گوگل ، چگونه جیمیل بسازم؟
تفاوت گواهینامه پایه یک و دو و سه + شرایط اخذ گواهینامه
آموزش غیرفعال کردن پیام های تبلیغاتی و پولی
مراحل انتقال دامنه nic ir
سوال در مورد ورشکستگی موسسه کاسپین + نظرات سپرده گذاران
ساختمان بزرگ پلاسکو در تهران آتش گرفت و فرو ریخت
دانشگاه جهاد در روز سه شنبه 21 دی ماه تعطیل میباشد
دانشگاه آزاد و دانشگاه سما سه روز تعطیل به علت فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی
گزارش تصویری از منزل هاشمی در جماران بعد از فوت ایشان
تجمع مردم تهران برای وداع با پیکر هاشمی رفسنجانی در جماران
اعلام 1 روز تعطیل به علت فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی در سه شنبه
گزارش تکمیلی از فوت هاشمی رفسنجانی در تهران
معرفی کانال تلگرام سالن های زیبایی اهواز
تجاوز به دختر 17 ساله توسط برادر ناتنی
شربت درمان سرطان هراتی
تعرفه قیمت پست پیشتاز و سفارشی سال 96 یک گرم تا 25 کیلو
ویروس جنسی خطرناک عامل سرطان دهانه رحم
وحشتناک ترین بیماری های جهان
تبلیع خلاقانه ماشین گلف با ایده از داعش و عملیات انتحاری + فیلم
فیلم آتش زدن یک بیمار به صورت زنده به دلیل اختلاف شخصی
فیلم رقص زنان در استقبال از روحانی
بالاترین درجه داران نیروهای مسلح ایران
مصاحبه با حجت‌ الاسلام سلطانی، روحانی اهل بولینگ
درمان قطعی جوش های سرسیاه