کد خبر : 372             آخرین آپدیت : 1395-05-05 22:01:00          تعداد بازدید : 4188

آموزش دستورات و توابع اکسل همراه با مثال excell

برنامه اکسل برای انجام محاسبات ریاضی، از امکاناتی نظیر «فرمول نویسی در سلول ها» استفاده می کند. در این درس با امکانات محاسباتی اکسل و کار با فرمول ها آشنا خواهیم شد.
تابع SUM
این تابع مجموع مقادیر عددی موجود در سلول ها را محاسبه می کند. ساختار این تابع به شکل زیر است:
(....,SUM (Number 1, Number 2
ورودی های این تابع یک مقدار عددی است.
از این تابع می توان مجموع مقادیر موجود در سلول های مجاور یا غیر مجاور را محاسبه کرد.
مثال برای سلول های مجاور:
(SUM(A1:B3
توابع اکسل آموزش اکسل تابع sum در اکسل
مثال برای سلول های غیر مجاور:
(SUM(A1,A3,B2
توابع اکسل آموزش اکسل تابع sum در اکسل
تابع Average
از این تابع برای محاسبه میانگین چند عدد استفاده می شود. ساختار این تابع به صورت زیر است:
(....,Average (Number1,Number2,Number3
ورودی های این تابع مقادیر عددی است.
از این تابع می توان میانگین مقادیر موجود در سلول های مجاور یا غیر مجاور را محاسبه کرد.
مثال برای سلول های مجاور:
(AVERAGE(A1:B3
توابع اکسل آموزش اکسل تابع میانگین در اکسل
مثال برای سلول های غیر مجاور:
(AVERAGE(A1,A3,B2
توابع اکسل آموزش اکسل تابع میانگین در اکسل
تابع MAX
این تابع بیشترین مقدار بین اعداد را مشخص می کند. ساختار این تابع به صورت زیر است:
(...,MAX(Number1,Number2,Number3
ورودی های این تابع مقادیر عددی است.
با استفاده از این تابع می توان بیشترین مقدار را در سلول های مجاور یا غیر مجاور پیدا کرد.
مثال برای سلول های مجاور:
(MAX(A1:B3
توابع اکسل آموزش اکسل تابع بزرگترین max در اکسل
مثال برای سلول های غیر مجاور:
(MAX(A1,A3,B2
توابع اکسل آموزش اکسل تابع بزرگترین max در اکسل
تابع MIN
این تابع کمترین مقدار بین اعداد را مشخص می کند. ساختار این تابع به صورت زیر است:
(...,MIN(Number1,Number2,Number3
ورودی های این تابع مقادیر عددی است.
با استفاده از این تابع می توان کمترین مقدار را در سلول های مجاور یا غیر مجاور پیدا کرد.
مثال برای سلول های مجاور:
(MIN(A1:B3
توابع اکسل آموزش اکسل تابع کوچکترین min در اکسل
مثال برای سلول های غیر مجاور:
(MIN(A1,A3,B2
توابع اکسل آموزش اکسل تابع کوچکترین min در اکسل
تابع Count
این تابع سلول های حاوی مقادیر عددی را می شمارد. باید توجه داشت که توسط این تابع، سلول های متنی و سلول های خالی شمارش نمی شوند. ساختار این تابع به صورت زیر است:
(...,COUNT(VALUE1,VALUE2,VALUE3
با استفاده از این تابع می توان تعداد سلول های حاوی مقادیر عددی مجاور یا غیر مجاور را شمارش کرد.
مثال برای سلول های مجاور:
(COUNT(A1:B3
توابع اکسل آموزش اکسل تابع شمارش count در اکسل
مثال برای سلول های غیر مجاور:
توجه داشته باشید که در این مثال، همانطور که در تصویر می بینید، سلول B4 اگرچه به عنوان ورودی تابع مشخص شده، اما در نتیجه نهایی شمرده نمی شود چرا که این سلول، یک سلول خالی است.
(COUNT(A1,A3,B1,B4
توابع اکسل آموزش اکسل تابع شمارش count در اکسل
تابع ROUND
از این تابع برای گرد کردن عدد اعشار با تعداد ارقام اعشار دلخواه استفاده می شود. ساختار این تابع به صورت زیر است:
(ROUND(Number,Num_digits
در این ساختار، Number عدد اعشاری مورد نظر یا آدرس آن، و Number_digits تعداد ارقام اعشاری که بعد از گرد کردن در نظر داریم، است.
مثال: در تصویر زیر، عدد اعشاری 12.12324 در سلول E6 وارد شده است. این عدد در سلول E7 با استفاده از تابع ROUND تا دو رقم اعشار گرد شده است.
توابع اکسل آموزش اکسل تابع شمارش round در اکسل
تابع INT
با استفاده از این تابع می توان جزء صحیح یک عدد اعشاری را تعیین کرد. ورودی این تابع مشخص کننده یک عدد اعشاری است. ساختار این تابع به صورت زیر است:
(INT (Number
در این ساختار، Number مشخص کننده یک عدد اعشاری است. همچنین می توان در سلول های دیگر، در ورودی تابع INT از آدرس سلولی که عدد اعشاری در آن وجود دارد استفاده کرد.
مثال: در تصویر زیر، جزء صحیح عدد اعشاری 12.12324 که در سلول E6 قرار دارد، در سلول E7 نشان داده شده است.
توابع اکسل آموزش اکسل تابع شمارش int در اکسل
تابع IF
از این تابع برای تعیین مقدار سلول در صورت برقرار بودن یک شرط خاص استفاده می شود. شرایط در این تابع، با استفاده از عملگرهای مقایسه ای (رابطه ای) بررسی می شوند. ساختار این تابع به صورت زیر است:
(IF(Logical_test,Value_if_true,Value_if_false
ورودی های این تابع به این صورت است:
• Logical_test: شرط مورد نظر
• Value_if_true: مقدار سلول در صورت برقرار بودن شرط
• Value_if_false: مقدار سلول در صورت برقرار نبودن شرط
مثال:در این مثال در قسمت شرط چک می‌شود که مقدار سلول A1 بیشتر از 100.000 است یا خیر اگر شرط درست باشد مقدار A1*10% جهت پورسانت 10% محاسبه و نمایش داده می‌شود در غیر این صورت نیز عبارت A1*20% جهت محاسبه پورسانت 20% محاسبه شده و نمایش داده می‌شود.
توابع اکسل آموزش اکسل تابع شمارش if در اکسل
تابع COUNTIF
از این تابع برای شمارش تعداد سلول هایی که دارای شرایط خاصی هستند، استفاده می شود. ساختار این تابع به صورت زیر است:
(COUNTIF (Range,Criteria
در ساختار فوق، Range به معنای دامنه ارزیابی و Criteria به معنای شرط مورد نظر است.
در این تابع سلول های موجود در دامنه ارزیابی با شرط مورد نظر ارزیابی شده و در صورتی که حایز شرط باشند، شمرده می شوند.
مثال: در تصویر زیر تعداد سلول های A1 تا A10 که از 10 بزرگترند، شمارش شده اند.
("10<",COUNTIF (A1:A10

تابع PMT
از این تابع برای محاسبه میزان بازپرداخت ماهانه برای وام با اقساط و بهره ثابت استفاده می شود. ساختار این تابع به صورت زیر است:
(PMT (RATE, Nper ,Pv ,Fv ,Type
در این ساختار ورودی Rate برای نرخ سود ماهانه، ورودی Nper نشان دهنده تعداد کل اقساط وام، ورودی Pv کل میزان وام دریافتی، ورودی Fv ارزش آینده وام و ورودی Type نوع پرداخت است.
در صورتی که ورودی Fv یا ارزش آینده وام وارد نشود، نرم افزار آن را صفر در نظر می گیرد. ورودی Type نیز زمان پرداخت را مشخص می کند. در ورودی Type مقدار صفر به معنای پرداخت در آخر دوره و مقدار 1 به معنای پرداخت در ابتدای دوره است. در این ورودی نیز همانند ورودی Fv، در صورت عدم وارد کردن مقدار، اکسل آن را صفر در نظر می گیرد.
مثال: فرض کنید می خواهیم اقساط ماهانه یک وام ۱۰ ساله ۱۰ میلیون تومانی با بهره ۱۳ درصد را محاسبه کنیم. (در این مثال، وارد کردن دو ورودی آخر ضروری نیست.) در این صورت تابع ما به صورت زیر خواهد شد:
توابع اکسل آموزش اکسل تابع pmt در اکسل محاسبه اقساط وام بازپزداخت نرخ سود در اکسل
نکته: در قسمت Rate بهره ۱۳ درصد سالانه به بهره ماهانه تبدیل شده است. (برای اینکار ۱۳٪ را بر عدد ۱۲ تقسیم کرده ایم.) همچنین در قسمت Nper تعداد کل اقساط وام برابر با ۱۰ سال ضرب در ۱۲ ماه است.
از کدام شهر هستید و نظر شما در مورد این خبر چیست ؟ اگر اطلاعات تکمیلی دارید با دیگران در میان بگذارید

پشت پرده خوردن شارژ مردم توسط ایرانسل : شرکت های مبتنی بر محتوا
محصولات 5040 واقعیت ، تبلیغات یا کلاهبرداری ؟ نظرات خریداران قبلی
جزییات حادثه تور چال کندی ( دره کول خرسان ) دزفول و غرق در رودخانه دز
گزارش وضعیت موسسه ثامن اهواز + نظرات سپرده گزاران
نقش یگان رهایی گروگان ارتش در حمله داعش به مجلس ( تیپ 65 نوهد)
فیلم حمله داعش به مجلس از دوربین مداربسته ( همه فیلم ها )
آسان ترین راه ساخت نظر سنجی در تلگرام + ربات ووت ( vote )
کمک مالی به اقشار کم درآمد سال 96
نکات کلیدی و هرآنچه باید قبل از آزمون رانندگی شهر بدانید + ( قبولی صد در صد )
چگونه از واتس اپ در مرورگر استفاده کنیم؟ استفاده از واتس اپ بدون نصب کردن
بهترین نرخ سود بانکی در سال 96 کدام است؟
بحران در موسسه آرمان ایرانیان اهواز ( موسسه توسعه )
رابطه و قتل 7 زن با کمک همسر در رشت
ساخت ربات تلگرام بدون برنامه نویسی و هاست
آموزش ایمیل ساختن در گوگل ، چگونه جیمیل بسازم؟
تفاوت گواهینامه پایه یک و دو و سه + شرایط اخذ گواهینامه
آموزش غیرفعال کردن پیام های تبلیغاتی و پولی
مراحل انتقال دامنه nic ir
سوال در مورد ورشکستگی موسسه کاسپین + نظرات سپرده گذاران
ساختمان بزرگ پلاسکو در تهران آتش گرفت و فرو ریخت
دانشگاه جهاد در روز سه شنبه 21 دی ماه تعطیل میباشد
دانشگاه آزاد و دانشگاه سما سه روز تعطیل به علت فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی
گزارش تصویری از منزل هاشمی در جماران بعد از فوت ایشان
تجمع مردم تهران برای وداع با پیکر هاشمی رفسنجانی در جماران
اعلام 1 روز تعطیل به علت فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی در سه شنبه
گزارش تکمیلی از فوت هاشمی رفسنجانی در تهران
معرفی کانال تلگرام سالن های زیبایی اهواز
تجاوز به دختر 17 ساله توسط برادر ناتنی
شربت درمان سرطان هراتی
تعرفه قیمت پست پیشتاز و سفارشی سال 96 یک گرم تا 25 کیلو
ویروس جنسی خطرناک عامل سرطان دهانه رحم
وحشتناک ترین بیماری های جهان
تبلیع خلاقانه ماشین گلف با ایده از داعش و عملیات انتحاری + فیلم
فیلم آتش زدن یک بیمار به صورت زنده به دلیل اختلاف شخصی
فیلم رقص زنان در استقبال از روحانی