کد خبر : 237             آخرین آپدیت : 1395-05-08 10:08:00          تعداد بازدید : 896

قتل بخاطر تجاوز برادر به خواهر

متهم، دستی روی مچ‌ هایش که تازه از درد دستبند رها شده بود، کشید و رو به قاضی گفت: «سحر، همسر صیغه‌‌ ای‌ ام، می‌ گفت وقتی کوچک بوده، برادرش صادق چند بار به او تعرض کرده، رفتم تحقیق کردم، دیدم سزای این کار اعدام است؛ برای همین، یک شب صادق را کشتم.»
حمید (قاتل ٢٥ ساله) این حرف را بعد از تقاضای قصاص پدر صادق در شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران به زبان آورد. پدر مقتول که در پایان دادگاه تشنج کرد و روی زمین افتاد در ابتدای جلسه گفت: «سه سال است خواب ندارم. بچه من بی‌ گناه بود. قبلا یک بار دادگاه، حکم قصاص متهم را صادر کرده، نمی‌ دانم چه شد که دیوان عالی آن را رد کرده است. نباید خون پسرم هدر برود؛ ما قصاص می‌ خواهیم.»
کنار او مادر مقتول نشسته بود. صدایش می‌ لرزید: «ما مرده‌ ایم آقای قاضی» شمارش روزهایی که از قتل صادق (مقتول ٢٤ ساله) گذشته را می‌ دانست: «٨٥٩ روز است که متهم پسرم را کشته و من در این مدت، هر شب با لباس‌ های او می‌ خوابم»
یاد جنازه صادق افتاد که سرش با سنگ له شده بود: «متهم دختر مرا دزدیده و برده بود خانه‌ اش. ای کاش به جای صادق، خودم یا پدرش می‌ رفتیم دنبالش تا خودمان کشته می‌ شدیم. صادق مخالف ازدواج متهم با خواهرش بود، برای همین کشته شد.»
و نشست روی صندلی؛ در فاصله کوتاهی از او و همسرش، سحر، دختری که قبلا مدعی شده بود برادرش به او تعرض کرده، پشت سر متهم نشسته و در خود فرو رفته بود.
تنها صدای رسای قاضی مقدم زهرا (رییس دادگاه)، خطاب به متهم می‌ توانست او را به خود بیاورد:« آقای حمید (متهم) بلند شو و پشت جایگاه بایست. اتهام شما قتل عمد است، تعریف کن چه شد که مقتول را کشتی؟»
یک بار دیگر، موضوع تعرض مقتول به خواهرش پیش کشیده شد: «من سحر را زن خودم می‌ دانستم، قبل از قتل، او را با مهریه یک بیسکوییت صیغه کرده بودم. قبلا ماجرای برادرش را برایم تعریف کرده و گفته بود وقتی هنوز کودک بوده،صادق یک بار در خانه، یک بار در کوه و چندبار دیگر به او تعرض کرده. خیلی به هم ریختم. در اینترنت سرچ کردم و از چند نفر پرسیدم، فهمیدم مجازات این کار اعدام است.»
سحر چشم‌ هایش را بسته بود که با خطاب قاضی اسماعیلی (مستشار دادگاه) به خود آمد: «برادرت به تو تعرض کرده بود؟» دختر ٢٥ ساله با صدایی که از آرامی، گوش‌ ها را می‌ خراشید، گفت: «...» چه گفت؟
شنیده نشد: «صدای شما هم ضبط می‌ شود و هم منشی باید بنویسد، با صدای بلند جواب بده، آیا وقتی نوجوان بودی، برادرت (مقتول) به تو تعرض کرده بود؟» صدای سحر کمی بلندتر شد: «نه، تعرض نکرده بود.»
«پس متهم برای چه برادرت را سوار ماشینش کرد، با خود برد و با نانچیکو کشت؟»
«برادرم با ازدواج ما مخالف بود، هیچ تعرضی هم در کار نبود. دوستی من و حمید (متهم) به سال نکشیده بود، صیغه‌ ای هم که خواند بیشتر یک شوخی بود تا جدی.»
حرف‌ های سحر برخلاف اعترافاتش در بازپرسی بود. او پیش از این گفته بود: «به حمید گفته بودم برادرم در نوجوانی چند بار به من تعرض کرده. گفتم از او متنفرم اما نمی‌ خواهم خانواده‌ ام از هم بپاشد. فکر می‌ کردم وقتی همدیگر را می‌ بینند، صادق با یک عذرخواهی ماجرا را تمام می‌ کند اما شب حادثه، ساعت ٢:١٥ بامداد، حمید زنگ زد و گفت کار را تمام کردم و حقت را گرفتم.»
تناقض در دادگاه جولان می‌ داد. قاضی اسماعیلی نفسی تازه کرد و رو به متهم گفت: «چگونه صادق را کشتی؟»
شیوه قتل؛ همان موضوعی که حمید در این سه سال (از ٥/١١/٩٢) بیش از هر چیز دیگری آن را در ذهن خود مرور کرده است: «من تا وقتی موضوع تعرض را نمی‌ دانستم، با صادق هیچ مشکلی نداشتم. چند بار به خانه‌ شان رفته بودم و با هم تخته بازی کردیم. تا اینکه شب حادثه، طرف‌ های ساعت ١٢ نیمه‌ شب، سحر به من زنگ زد و گفت صادق دارد می‌ رود بیرون، تو هم بیا و منتظر باش؛ رفتم. در کوچه صادق را سوار ماشین کردم و در راه به او مشروب دادم. به بن‌‌ بستی در شهرک امید که رسیدیم، او را از پشت با نانچیکو خفه کردم و جسدش را در جوی آب انداختم. رویش خاک ریختم تا شناسایی نشود. قبل از فرار کردن هم با سنگ به سرش زدم.»
متهم تلاش می‌ کرد تا ثابت کند، مقتول، «مهدورالدم» بود. موضوعی که با واکنش وکیل اولیای دم روبه‌رو شد: «تو گفتی رفتی از اینترنت جست‌ وجو کردی و به این نتیجه رسیدی که مقتول، باید کشته شود. بر فرض که موضوع ارتباط نامشروع او با خواهرش صحت داشته باشد، آیا در همان مطالبی که خواندی، چیزی درباره سن بلوغ ننوشته بود؟ آیا فکر نکردی که زمان تعرض، مقتول و خواهرش هر دو نوجوان بوده‌ اند؟»
حمید، پس از ثانیه‌ ای سکوت گفت: «نه، من چیزی درباره این نخواندم.»
یک ساعت از رسیدگی به پرونده گذشته بود که نماینده دادستان، تناقضی در حرف‌ های متهم یافت. زن جوان گفت: «شما چه زمانی متوجه تعرض مقتول به برادرش شدید؟»
«بعد از اینکه با هم صیغه کردیم موضوع را برایم تعریف کرد.»
«اما شما اول حرف‌ های‌ تان گفتید که از همان اول دوستی به شما موضوع را گفته بود.»
نماینده دادستان، جای سکوت لحظه‌ ای متهم را با سوال دیگری پر کرد: «اگر هم بعد از صیغه کردن متوجه شده باشید، نشان می‌ دهد که چندماه طول کشیده تا صادق را به قتل برسانید. دلیلش چه بود؟» متهم کمی این پا و آن پا شد: «من بعد از صیغه فهمیدم، ١٠ روز هم بیشتر طول نکشید تا صادق را کشتم.»
سرانجام با دستور قاضی مقدم زهرا، حمید سرجایش نشست و وکیل او برخاست و به اولیای دم تسلیت گفت اما پدر مقتول تشنج کرد و با لرز روی زمین افتاد: «آب بیاورید روی صورتش بریزید» صدای نفس‌ هایش، بلند می‌ آمد: «گریه کن، خالی شوی» مامور زندان کمک کرد و او را بیرون از جلسه بردند؛ دخترش سحر هم همراه او رفت.
با آرام شدن جو دادگاه، وکیل متهم گفت: «سحر در اعترافات خود در بازپرسی گفته که برادرش به او تعرض کرده و این ماجرا را برای متهم بازگو کرده است. متهم پس از آن به تحقیق پرداخته و به این نتیجه رسیده که ارتباط نامشروع اتفاق افتاده؛ ضمن اینکه مادر مقتول نیز پیش از این گفته است که متهم به خانه آنها رفت و آمد داشته بنابراین موضوع قتل به خاطر مخالفت با ازدواج مردود است و علت قتل، همان یقین متهم به مهدورالدم بودن مقتول است.»
وکیل، پس از لختی سکوت، حرفی بر زبان آورد که حتی متهم هم در هیچ بخشی از حرف‌ هایش در دادگاه، به آن اشاره نکرده بود: «حمید در بازپرسی اعتراف کرده که هنگام خفه کردن مقتول، به او گفته این اقدام را به خاطر کاری که او با سحر کرده انجام می‌ دهد. این حرف نشان‌ دهنده یقین متهم به تعرض مقتول به خواهرش و اعدام بودن نتیجه آن است.»
وکیل که حرف‌ هایش را با تقاضای توجه قضات به موضوع تعرض به پایان برد، بار دیگر حمید، این‌ بار برای آخرین دفاع پشت جایگاه ایستاد و گفت: «من فقط می‌ خواستم حکم را اجرا کنم. می‌ دانم که دیگر نمی‌ توانم صادق را به خانواده‌ اش برگردانم و اشتباهم این بود که با دست‌ های خودم این کار را کردم. از اولیای دم تقاضای بخشش دارم.»
با پایان جلسه دادگاه، سرباز زندان به متهم نزدیک شد و دستبند به دستانش بست؛ درد جرمی که مرتکب شده بود بار دیگر در مچ‌ های حمید پیچید. از کنار سحر عبور کرد و بیرون رفت؛ دختری که پس از حادثه با پدر و مادرش زندگی می‌ کند، هرچند مادرش فکر می‌ کند پس از قتل صادق، «همه‌ شان مرده‌ اند».
مطالب مرتبط: جای خواب برای زنان قهر کرده از خانه : تماس با سامانه 123
تجاوز دو پسر به دوست دختر 14 ساله دوستشان
قتل و تجاوز و فیلمبرداری از التماس دختر 15 ساله
تجاوز به زن سرطانی در پراید
تجاوز به زن جوان در حسن آباد توسط چهار پسر
تجاوز به دختر 9 ساله توسط معلم روستا
زندانی شدن زن هلندی "قربانی تجاوز" در قطر
مردی که به صد زن در شیراز تعرض کرد فردا اعدام می شود
اوضاع خانواده ای ستایش ( دختری که بعد از تجاوز کشته شد )
آزار و اذیت زن جوان در مقابل چشمان شوهرش
از کدام شهر هستید و نظر شما در مورد این خبر چیست ؟ اگر اطلاعات تکمیلی دارید با دیگران در میان بگذارید

پشت پرده خوردن شارژ مردم توسط ایرانسل : شرکت های مبتنی بر محتوا
محصولات 5040 واقعیت ، تبلیغات یا کلاهبرداری ؟ نظرات خریداران قبلی
جزییات حادثه تور چال کندی ( دره کول خرسان ) دزفول و غرق در رودخانه دز
گزارش وضعیت موسسه ثامن اهواز + نظرات سپرده گزاران
نقش یگان رهایی گروگان ارتش در حمله داعش به مجلس ( تیپ 65 نوهد)
فیلم حمله داعش به مجلس از دوربین مداربسته ( همه فیلم ها )
آسان ترین راه ساخت نظر سنجی در تلگرام + ربات ووت ( vote )
کمک مالی به اقشار کم درآمد سال 96
نکات کلیدی و هرآنچه باید قبل از آزمون رانندگی شهر بدانید + ( قبولی صد در صد )
چگونه از واتس اپ در مرورگر استفاده کنیم؟ استفاده از واتس اپ بدون نصب کردن
بهترین نرخ سود بانکی در سال 96 کدام است؟
بحران در موسسه آرمان ایرانیان اهواز ( موسسه توسعه )
رابطه و قتل 7 زن با کمک همسر در رشت
ساخت ربات تلگرام بدون برنامه نویسی و هاست
آموزش ایمیل ساختن در گوگل ، چگونه جیمیل بسازم؟
تفاوت گواهینامه پایه یک و دو و سه + شرایط اخذ گواهینامه
آموزش غیرفعال کردن پیام های تبلیغاتی و پولی
مراحل انتقال دامنه nic ir
سوال در مورد ورشکستگی موسسه کاسپین + نظرات سپرده گذاران
ساختمان بزرگ پلاسکو در تهران آتش گرفت و فرو ریخت
دانشگاه جهاد در روز سه شنبه 21 دی ماه تعطیل میباشد
دانشگاه آزاد و دانشگاه سما سه روز تعطیل به علت فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی
گزارش تصویری از منزل هاشمی در جماران بعد از فوت ایشان
تجمع مردم تهران برای وداع با پیکر هاشمی رفسنجانی در جماران
اعلام 1 روز تعطیل به علت فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی در سه شنبه
گزارش تکمیلی از فوت هاشمی رفسنجانی در تهران
معرفی کانال تلگرام سالن های زیبایی اهواز
تجاوز به دختر 17 ساله توسط برادر ناتنی
شربت درمان سرطان هراتی
تعرفه قیمت پست پیشتاز و سفارشی سال 96 یک گرم تا 25 کیلو
ویروس جنسی خطرناک عامل سرطان دهانه رحم
وحشتناک ترین بیماری های جهان
تبلیع خلاقانه ماشین گلف با ایده از داعش و عملیات انتحاری + فیلم
فیلم آتش زدن یک بیمار به صورت زنده به دلیل اختلاف شخصی
فیلم رقص زنان در استقبال از روحانی