کد خبر : 198             آخرین آپدیت : 1395-03-12 18:23:00          تعداد بازدید : 612

موضع وزارت ارشاد درباره فیلم فرهادى: فروشنده در ایران با ملاحظاتى اکران می شود.

ما هنوز فیلم را ندیده‌ ایم و براساس قسمت‌ هایی از فیلم که در فضای مجازی منتشر شده و نقدها و گزارش‌ هایی که خوانده‌ ایم نظر می‌ دهیم اما قطعا افتخار سینمای ایران در سطح جهانی مایه مسرت است.
فیلم فروشنده ترانه علیدوستی شهاب حسینی
به گزارش بامرام ، سخنگوى وزارت ارشاد امروز در نشستى مطبوعاتى درباره فیلم تازه اصغر فرهادى حرف زد.
نوش‌ آبادی درباره فروشنده گفت: فیلم فروشنده یک فیلم ایرانی بوده که طبیعی است در داخل کشور هم اکران شود منتها شاید ملاحظاتی در اکران داخلی صورت بگیرد. ما باید خودمان بخش بین‌ الملل سینما را مدیریت کنیم تا سینماگران ما توانایی‌ های خود را به‌ طور تمام و کمال نشان دهد. حضور ما در جشنواره‌ های بین‌ المللی باید با برنامه‌ ریزی باشد تا بهره‌ برداری حداکثری از توانایی هنرمندانمان داشته باشیم.
سخنگوی وزارت ارشاد درباره محتوای فیلم فروشنده نیز گفت: البته ما هنوز فیلم را ندیده‌ ایم و براساس قسمت‌ هایی از فیلم که در فضای مجازی منتشر شده و نقدها و گزارش‌ هایی که خوانده‌ ایم نظر می‌ دهیم اما قطعا افتخار سینمای ایران در سطح جهانی مایه مسرت است.
حسین نوش آبادی گفت: فیلم‌ هایی که به جشنواره‌ های جهانی می‌ روند علاوه بر اینکه باید از ویژگی‌ های فیلم استاندارد برخوردار باشند باید واجد فرهنگ، تمدن و پیشرفت‌ های ملت هم باشند. ما باید در آینده با تولید فیلم‌ های بهتر و با در نظر گرفتن ویژگی‌ های کشوری که صاحب تمدن و اخلاق است ایده‌ های خود را عرضه کنیم بنابراین صرف حضور و به دست آوردن امتیاز کافی نیست اگرچه آنچه اتفاق افتاده ارزشمند است و تبریک می گوئیم.
وی افزود: ملاحظاتی که برای اکران این فیلم وجود دارد قطعا رعایت می‌ شود. نکته اینجاست که نباید عنان بخش خارجی سینما را به کشورهای دیگر بسپاریم.
سخنگوی ارشاد خاطرنشان کرد: ما باید برای این جشنواره‌ ها برنامه داشته باشیم و مکانیزمی تعریف کنیم تا کسانی که این قابلیت را در خود می‌ بینند که آثارشان در عرصه‌ های جهانی قابل عرضه است مجرایی برایشان فراهم باشد و یا اگر قرار است به عنوان نماینده ایران در جایی حضور داشته باشیم باید برنامه‌ ریزی صورت گیرد چرا که برای جمهوری اسلامی ایران زیبنده نیست که فیلم‌ هایش از طریق کشور یا شرکت غیرایرانی عرضه شود تا موجب تحقیر ما در سطح بین‌ الملل نشود و در این بین شرایطی را نبینیم که یک شرکت عربی واسطه و میزبان ما باشند.
از کدام شهر هستید و نظر شما در مورد این خبر چیست ؟ اگر اطلاعات تکمیلی دارید با دیگران در میان بگذارید

کواکب از اهواز ( 1395-03-04 00:27 )
از دیروز به متنی توی شبکه های اجتماعی پخش شده که عین واقعیته.
---
ﻣﺘﻦ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﮑﺎﺭﺳﺮﺍﺋﯽ :
ﯾﮏ ﭘﺪﺭ ﺍﻟﻮﺍﺕِ ﻻﻗﯿﺪِ ﺑﯽ ﺗﻌﻬﺪِ ﺩﺍﺋﻢ ﺍﻟﺨﻤﺮِ ﺑﯽ ﻭﺟﻮﺩ، ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺵ ﺭﻭ ﻭﻝ
ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﺯﻥ ﺩﻭﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻪ.
ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺍﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺪﻭﻡ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﯼ، ﯾﮑﯽ ﺍﻟﻤﭙﯿﺎﺩ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺍﻭﻝ ﻣﯿﺸﻪ، ﯾﮑﯽ ﻧﻔﺮ ﺍﻭﻝ
ﮐﻨﮑﻮﺭ، ﯾﮑﯽ ﺑﻮﺭﺱ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻭ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ، ﯾﮑﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺭﯾﺎﺿﯿﺪﺍﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻪ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻓﻼﻥ ﺑﺴﺎﺭ ...
ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﻓّﻘﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﺮﺳﻪ، ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻭﻥ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺎﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧﻦ
ﻫﯿﭻ ﻭﺍﮐﻨﺸﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﻤﯿﺪﻩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭﺧﯿﻞ ﻭ ﺳﯿﻞ ﺗﺒﺮﯾﮑﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪّﺩﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺖ ﻭ ﺁﺷﻨﺎ
ﻭ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻣﯿﺮﺳﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﺭﺳﻮﯾﯽ ﺍﺯ ﺍﻣﯿﺪ، ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕِ ﭘﺪﺭ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺩﻓﻌﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎً
ﺧﺮﻕ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩ ﻭ ﯾﮏ "ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺧﺸﮏ ﻭ ﺧﺎﻟﯽ " ﮔﻔﺖ ....، ﻭﺍﮐﻨﺶِ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﯾﮏ ﻃﺮﻑ،
ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺍﯾﻦ ﭘﺪﺭِ ﻫﺮﭼﻘﺪﺭ ﺑﯽ ﻗﯿﺪ ﺍﻣﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎﻥ " ﭘﺪﺭ "، ﯾﮏ ﻃﺮﻑ ...ﺍﻣﺎ ﻧﺎﻣﺮﺩِ ﺑﯽ ﻭﺟﻮﺩ، ﺑﺎﺯ
ﻫﻢ ﺻﻮﺭﺕِ ﮐﺮﯾﻬﺶ ﺭﻭ ﮐﺞ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ .... ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻬﺶ ﺧﺸﮏ
ﻣﯿﺸﻪ، ﺍﻣﺎ ﻻﻣﺮﻭّﺕ ﻫﯿﭻ ﻭﺍﮐﻨﺸﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﻤﯿﺪﻩ ، ﻫﯿﭻ، ﻫﯿﭻ ... ﻧﺎﻣﺮﺩ، ﺑﯽ ﻭﺟﻮﺩ، ﺑﯽ
ﻣﺎﯾﻪ ﻗﺴﯽ ﺍﻟﻘﻠﺐ ....
.
.
.
ﺧﺒﺮ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻞ ﻃﻼﯼ ﻓﯿﻠﻢ " ﻃﻌﻢ ﮔﯿﻼﺱ " ﻋﺒﺎﺱ ﮐﯿﺎﺭﺳﺘﻤﯽ ﺭﻭ ﺍﺯ " ﺻﺪﺍﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ "
ﺷﻨﯿﺪﻡ،
ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮔﻠﺪﻥ ﮔﻼﺏ " ﺟﺪﺍﯾﯽ ﻧﺎﺩﺭ ﺍﺯ ﺳﯿﻤﯿﻦ " ﺭﻭ ﺍﺯ " ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ " ﺩﯾﺪﻡ .
ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺍﺳﮑﺎﺭ ﻓﯿﻠﻢ ﺧﺎﺭﺟﯿﺶ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻓﺎﺭﺳﯽ.
ﺧﺒﺮ ﻣﺴﺤﻮﺭ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﻧﻘﺶ ﺍﻭﻝِ ﻣﺮﺩِ " ﺷﻬﺎﺏ ﺣﺴﯿﻨﯽ " ﻭ " ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪﺀ
ﺍﺻﻐﺮ ﻓﺮﻫﺎﺩﯼ" ﺭﻭ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻓﺎﺭﺳﯽ ....
ﻫﺮﭼﻘﺪﺭ ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥِ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﯾﻢ .....ﻫﯿﭻ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
.
.
.
ﺍﺻﻐﺮ ﻓﺮﻫﺎﺩﯼ، ﺷﻬﺎﺏ ﺣﺴﯿﻨﯽ، ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻋﻠﯿﺪﻭﺳﺘﯽ ...
ﻣﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻥِِ ﺷﺮﻑ ﻭ ﺷﻌﻮﺭِ ﺷﻤﺎ .
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺧﺮﺩﺍﺩ 1395

پشت پرده خوردن شارژ مردم توسط ایرانسل : شرکت های مبتنی بر محتوا
محصولات 5040 واقعیت ، تبلیغات یا کلاهبرداری ؟ نظرات خریداران قبلی
جزییات حادثه تور چال کندی ( دره کول خرسان ) دزفول و غرق در رودخانه دز
گزارش وضعیت موسسه ثامن اهواز + نظرات سپرده گزاران
نقش یگان رهایی گروگان ارتش در حمله داعش به مجلس ( تیپ 65 نوهد)
فیلم حمله داعش به مجلس از دوربین مداربسته ( همه فیلم ها )
آسان ترین راه ساخت نظر سنجی در تلگرام + ربات ووت ( vote )
کمک مالی به اقشار کم درآمد سال 96
نکات کلیدی و هرآنچه باید قبل از آزمون رانندگی شهر بدانید + ( قبولی صد در صد )
چگونه از واتس اپ در مرورگر استفاده کنیم؟ استفاده از واتس اپ بدون نصب کردن
بهترین نرخ سود بانکی در سال 96 کدام است؟
بحران در موسسه آرمان ایرانیان اهواز ( موسسه توسعه )
رابطه و قتل 7 زن با کمک همسر در رشت
ساخت ربات تلگرام بدون برنامه نویسی و هاست
آموزش ایمیل ساختن در گوگل ، چگونه جیمیل بسازم؟
تفاوت گواهینامه پایه یک و دو و سه + شرایط اخذ گواهینامه
آموزش غیرفعال کردن پیام های تبلیغاتی و پولی
مراحل انتقال دامنه nic ir
سوال در مورد ورشکستگی موسسه کاسپین + نظرات سپرده گذاران
ساختمان بزرگ پلاسکو در تهران آتش گرفت و فرو ریخت
دانشگاه جهاد در روز سه شنبه 21 دی ماه تعطیل میباشد
دانشگاه آزاد و دانشگاه سما سه روز تعطیل به علت فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی
گزارش تصویری از منزل هاشمی در جماران بعد از فوت ایشان
تجمع مردم تهران برای وداع با پیکر هاشمی رفسنجانی در جماران
اعلام 1 روز تعطیل به علت فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی در سه شنبه
گزارش تکمیلی از فوت هاشمی رفسنجانی در تهران
معرفی کانال تلگرام سالن های زیبایی اهواز
تجاوز به دختر 17 ساله توسط برادر ناتنی
شربت درمان سرطان هراتی
تعرفه قیمت پست پیشتاز و سفارشی سال 96 یک گرم تا 25 کیلو
ویروس جنسی خطرناک عامل سرطان دهانه رحم
وحشتناک ترین بیماری های جهان
تبلیع خلاقانه ماشین گلف با ایده از داعش و عملیات انتحاری + فیلم
فیلم آتش زدن یک بیمار به صورت زنده به دلیل اختلاف شخصی
فیلم رقص زنان در استقبال از روحانی